Туристський гурток будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну міста Києва працює на базі «Голосіївського» ліцею № 241 та на базі ЗНЗ №85.
Програма туристського гуртка
призначена для гуртків шкіл і позашкільних закладів. Розрахована на безперервне навчання учнів 4-11 класів за трьома рівнями з урахуванням здібностей та їх початкових знань і практичних навичок. Програма передбачає початкове навчання протягом одного року, основне навчання протягом двох років та вище навчання, розраховане на один рік.
Основнa метa програми

 • популяризація туризму як способу спортивної, пізнавальної, рекреаційної діяльності учнів,
 • гармонійний фізичний розвиток,
 • підвищення їх спортивної майстерності,
 • оволодіння учнями базовими знаннями, вміннями та навичками з техніки пішохідного туризму,
 • підготовка учнів до участі у пішохідних походах до ІІ категорії складності, у змаганнях з ТПТ на дистанціях І-ІV класу складності, виконання норм від І-ІІІ юнацьких розрядів до І-ІІІ спортивних розрядів.
  На заняттях прагнемо повніше охопити:

 • вивчення історії рідного краю,
 • поглибити знання учнів,
 • розширити їх кругозір,
 • розвивати творчу ініціативу членів гуртка,
 • виховання загальнолюдських, християнських цінностей,
 • формувати громадян незалежної демократичної держави, сповнених національної гідності та поваги до інших народів;
 • ознайомити з туристською підготовкою та використання її на практиці при проведенні навчальних екскурсій, туристських прогулянок та подорожей, пошукових експедицій відповідної тематики,
 • збір матеріалів для створення і розширення шкільних музеїв, залів, світлиць, виставок.

Основне завдання програми

 • надання учням відповідних теоретичних і практичних знань і умінь та навичок,
 • підтримка здорових спортивних принципів у змаганнях,
 • сприяння розвитку морально-вольових, фізичних якостей,
 • виховання почуття колективізму, культури поведінки, бережного ставлення до навколишньої природи.

Заняття туристсько-краєзнавчого гуртка доступні для всіх вихованців, що бажають займатися в гуртку, починаючи з 4го класу і закінчуючи старшим шкільним віком.

Для кожної вікової категорії заняття проводяться з урахуванням фізіологічних можливостей та психологічних особливостей дітей, їх різних початкових знань і практичних навичок. Навчання проводиться двічі на тиждень по 3 години і у формі уроків, і екскурсій, походів, практичних занять.
За роки занять в гуртку діти повинні вміти і знати

  :

 • правила безпеки учасників туристсько –краєзнавчих походів, змагань з видів спортивного туризму;
 • навчальний матеріал попередніх років навчання;
 • порядок визначення за топографічною картою магнітного і дійсного азимутів, дирекційних кутів, прямокутних координат окремих точок;
 • користуватися різним картографічним матеріалом для детальної розробки маршруту подорожі, а також у поході при продовженні маршруту;
 • особливості змагань із ТПТ на дистанції «крос-похід»;
 • тактику дій туристської групи при подоланні складних природних перешкод, порядок організації страхування та самострахування учасників;
 • особливості безпечної організації привалів та ночівель у різних природних зонах, складних метеоумовах, способи організації ночівель без наметів у різні пору року;
 • організовувати привали і ночівлі в складних метеоумовах та в різних природних зонах з урахування вимог небезпеки;
 • готувати їжу в умовах туристського походу з використанням дарів природи.
 • методику розрахунку раціонального режиму та раціону харчування при здійсненні походів у гірській місцевості, у міжсезоння, у місцевості з жарким кліматом, можливості використовування в їжу дарів природи;
 • основні причини виникнення небезпечних ситуацій у пішохідних походах та способи їх запобігання;
 • розробляти тактику подолання різноманітних природних перешкод у поході і на змаганнях, наводити способи подолання перешкод із забезпеченням страхування і самострахування учасників, брати участь у змаганнях із техніки пішохідного туризму ІІІ-ІV класу складності;
 • способи і засоби сигналізації в поході, міжнародну кодову таблицю сигналів.