До опіків може привести:   висока температурна дія, як на шкіру, так і на дихальні шляхи через дим;   сонячна радіація;   хімічна дія.