Спортсмен при подоланні дистанції повинен швидко обирати і реалізовувати оптимальний шлях руху. Ця задача пов’язана з вмінням «читати карту». Читання карти — це розуміти і об’ємно уявляти все те, що зображено на карті за допомогою умовних знаків. Всі умовні знаки спортивних карт поділяються на певні групи: рельєф, скелі та каміння, гідрографія, рослинність, штучні об’єкти і знаки дистанції.

Рельєф місцевості — різноманітні нерівності на місцевості: пагорби, ями, яри, круті та положисті схили, вимоїни, урвища тощо. Усі ці деталі ландшафту зображаються за допомогою горизонталей — ліній коричневого кольору. Горизонталі отримують під час проектування на горизонтальну площину умовного перетину горизонтальними площинами нерівностей місцевості, проведеними через однакові інтервали. Якщо це невеликий пагорб або яма — то отримаємо ряд концентричних кілець- горизонталей (рис 2.7.). Для того, щоб не переплутати зображення пагорбу і ями використовують невелику риску — бергштрих, який завжди спрямований в напрямку зливу води.

Щільність горизонталей (відстань між ними) показує нахил схилу його крутість. Чим менша відстань між горизонталями — тим крутіший схил, і навпаки, великі проміжки свідчать про похилі схили.

На будь-якій карті зі спортивного орієнтування, як і на топографічних, зазначається висота перетину рельєфу. Вона позначається латинською літерою Н (h) і поряд записується число метрів. Наприклад: Н 5 м, або h 2,5 м. Це дуже важлива характеристика карти, яка дозволяє орієнтувальнику не звертати увагу на невеликі зміни рельєфу на місцевості, які не будуть зображені на карті з висотою перетину Н5 м. І навпаки, «читати» всі зміни рельєфу як на місцевості, так і на карті, при h 2,5 м. В тому разі, якщо є деякі невеликі зміни рельєфу, що не можуть бути відображені на карті при даній висоті перетину, застосовують допоміжні горизонталі. Вони на картах зображаються не суцільною лінією, а штриховою.


Рис. 2.7. Зображення рельєфу на картах: а) яма, б) пагорб

У спортивному орієнтуванні, крім пагорбів та ям, є необхідність зображати і такі форми рельєфу: канава, вимоїна, яр, мікрояма, воронка, мікробугор, ґрунтовий обрив.

Скелі та каміння

Скелі є особливою категорією форм землі. Відображення скель надає корисну інформацію про небезпеку та прохідність і, крім того, забезпечує орієнтири для читання карти і розташування КП. Скелі, на відміну від інших елементів рельєфу, показують чорним кольором. Зовнішня лінія знаку повинна точно передавати форму скелястого краю, спроектованого на горизонтальну площину. На картах для спортивного орієнтування зображають такі орієнтири групи скелі і каміння: скельні стіни, скельні уступи, скельна яма, печера, камінь, кам’яна осип, кам’яні плато. До цієї групи також відноситься умовний знак відкриті піски.

Гідрографія

Ця група знаків включає в себе як відкриту воду, так і специфічні типи грунтів та рослинності, які спричиненні наявністю води. Ця інформація є важливою, оскільки показує спортсмену міру перешкоди і забезпечує орієнтири для КП. До точкових орієнтирів гідрографії відносяться: джерело, криниця, калюжа або заглиблення з водою, маленьке озеро. Лінійні орієнтири гідрографії: струмок, річка, канава з водою, річка або струмок, які в суху погоду пересихають. Такі орієнтири, як озера та болота відносяться до площинних орієнтирів гідрографії. Звичайно, болота бувають різного ступеню прохідності, що теж відображається різними умовними знаками.

Рослинність

Рослинність є найбільш непостійним компонентом ландшафту. Вигляд її різко змінюється у зв’язку зі зміною пори року. Зрілий ліс підлягає вирубці, а нові посадки і самосів на вирубках швидко підростає. Тобто, старіння спортивних карт відбувається перш за все у зображенні рослини. Хоча вважається, що названі причини дозволяють вважати рослинність менш достовірними об’єктами на картах, але умови прохідності та видимості, що є дуже важливим, перш за все залежать від рослинності.

Основні принципи зображення рослинності полягають у використанні різних кольорів:

 • білим позначається чистий ліс, який практично не впливає на швидкість бігу;
 • жовтим зображаються відкриті площі, що поділяються на декілька категорій;
 • зелений показує щільність лісу згідно з прохідністю і поділяється на декілька категорій.

Критерієм вибору тої чи іншої градації слугує зниження швидкості бігу у порівнянні із швидкістю бігу по «чистому» лісу.

Прохідність.

Білий колір показує типовий для даної місцевості чистий ліс, який вільно пробігається. Якщо в жодній частині лісу неможливо вільно бігти, на карті не слід показувати білого кольору.

Прохідність залежить від характеру рослинності лісу (щільності кущів і наявності підліску, папороті, кропиви тощо), але без огляду на болота, кам’янистий грунт та інше, що зображуються окремими знаками.

Прохідність лісу поділяється на 4 категорії в залежності від швидкості бігу (табл. 2.2).

Таблиця 2.2.
Швидкість бігу у лісі різної прохідності

Категорія Колір Швидкість,% Швидкість, хв/км
Чистий ліс білий 80-100 5:00-6:15
Середньо прохідна рослинність зелений (30% щільності) 60-80 6:15-8:20
Важко прохідна рослинність зелений (60% щільності) 20-60 8:20-25:00
Непрохідна рослинність зелений суцільний 0-20 > 25:00

Прохідність може бути в певному напрямку, коли є посадки дерев з широкими прогалинами — на карті зображується зелена площа з білими смугами для показу напрямку доброї прохідності.

Штучні об’єкти

Штучні об’єкти — дуже важливий компонент для орієнтування. Вони цікавлять спортсмена як найбільш достовірні об’єкти для читання карти і як шляхи руху. Більшість знаків групи «штучні об’єкти» складають різного роду дороги та стежки. Крім того, до лінійних орієнтирів відносяться: просіка, огорожа, кам’яний мур, тунель, залізниця, лінія електропередачі, трубопровід. Мережа шляхів забезпечує важливу інформацію для спортсмена, і тому її класифікація повинна чітко розпізнаватися на карті. Особливо важливою є класифікація маленьких стежок. Повинна враховуватися не тільки ширина, але й те, наскільки виразним для спортсмена є шлях. Інші штучні об’єкти також є важливими, як для читання карти, так і для точок розташування КП. Серед площинних штучних об’єктів на картах зображаються: поселення, майданчики для паркування, район, що постійно заборонений для бігу. До точкових орієнтирів відносяться: будівля, стрільбище, могила, вежа, годівниця тощо.

Знаки дистанцій та технічні умовні знаки

Для позначення дистанції застосовуються спеціальні умовні знаки, що зображаються на карті пурпурним кольором. До них відносяться: місце початку орієнтування (рівносторонній трикутник), фініш (два концентричних кола), місце розташування контрольних пунктів (коло) та їх номери. На картах для змагань з орієнтування в заданому напрямку застосовуються лінії, що з’єднують кола контрольних пунктів між собою та зі стартом у порядку їх проходження. Знаки дистанцій рекомендується друкувати на карті, принаймні для спортсменів високого класу. Для інших груп можна нанести дистанції вручну. Також пурпурним кольором позначаються заборонені та небезпечні території, пункт медичної допомоги, пункт підживлення.

До технічних умовних знаків відносять лінії магнітного меридіану (як правило — синій колір) та хрест суміщення (наноситься на вільному полі карти). Останній дає змогу здійснити контроль суміщення кольорів під час офсетного друку.

На кожній карті, крім зображення місцевості в умовних знаках, є зарамочне оформлення. Зарамочне оформлення карти має містити:

 • напис «Спортивне орієнтування»;
 • назву карти та області де вона розташована;
 • масштаб та висоту перетину рельєфу;
 • рік видання;
 • пояснення всіх особливих та спеціальних об’єктів;
 • назву замовника карти;
 • ім’я та прізвище авторів польових та камеральних робіт;
 • реєстраційний номер;
 • посилання на базові матеріали.

Усі надписи розташовуються перпендикулярно ліній магнітного меридіану і пишуться в напрямку із заходу на схід. Крім того, на картах з лицьового боку можуть бути (для змагань категорії А, В — обов’язково) надруковані легенди контрольних пунктів.

Легенди-це інформація щодо місцеположення контрольних пунктів, виконана у вигляді символів відповідно діючим вимогам Міжнародної федерації орієнтування. Оформлюються легенди у вигляді таблиці (рис. 2.8.).

Рис. 2.8. Зразок запису легенд та їх пояснення (а) — позначення стовпчиків

У перших трьох рядках міститься така інформація:

 • назва змагань;
 • вікова або кваліфікаційна група;
 • номер дистанції, її довжина, загальний набір висоти в метрах.

У стовпчиках міститься така інформація:

 • А порядковий номер КП, знак початку орієнтування;
 • Впозначка (номер) КП на місцевості;
 • Сякий (з кількох однакових) об ‘єкт використаний для постановки КП;
 • D об ‘єкт, на якому розташований КП (як правило, символ об’єкта схожий на зображення його на карті);
 • Е додаткова інформація про характер об’єкту;
 • F розмір об ‘єкту;
 • G положення знаку КП (призми) відносно об’єкта.
Змагання : IOF Event Example
Групи М45, М50, Ж21
Дистанція № 5 Довжина 7.6км Набір висоти — 210м
Старт (пункт «К»)   Злиття : дорога/кам’яна стіна
1 101 Вузьке болото, вигин
2   212  П-3 камінь, висота 1 м, східна сторона
3  135   Між двома групами заростей
4  246  Середня яма, С частина
5  164  С руїни, 3. сторона
      Розмічений шлях від КП довжиною 120 м
6   185   Кам’яна стіна, зруйнована, Пд-С кут (зовні)
7   178   Виступ, С-3 підошва
8   147   Верхня скеля, висота 2м
9   149   Перетин стежок
250 м до фінішу, шлях розмічений

Для опису розмічених ділянок дистанції використовуються рядки без поділу на клітинки. В них позначається: довжина шляху, наявність розмітки. Між рядами відповідних об’єктів виконується опис шляху між КП, або від КП до пункту зміни карт (пункту підживлення). Останній рядок таблиці використовується для опису шляху від останнього КП до фінішу.